Bài tập khối đa diện và thể tích khối đa diện – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 310 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, tổng hợp lý thuyết, phân dạng và tuyển chọn bài tập trắc nghiệm – tự luận chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Hình học 12 chương 1.

BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN.
Dạng 1. Nhận biết hình(khối) đa diện lồi.
Dạng 2. Đếm số đỉnh, cạnh, mặt hình (khối) đa diện lồi.
Dạng 3. Cắt, ghép hình (khối) đa diện lồi.
Dạng 4. Số mặt phẳng hình (khối) đa diện lồi.
Dạng 5. Tính chất của đỉnh, cạnh, mặt (khối) đa diện lồi.
BÀI 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP – KHỐI LĂNG TRỤ.
BÀI 3. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP KHÓP ĐỀU – KHỐI LĂNG TRỤ ĐỀU.

BÀI 4. MỘT SỐ DẠNG TOÁN THỂ TÍCH HÌNH CHÓP.
Dạng 1. Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy hoặc hình chiếu vuông góc.
Dạng 2. Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau (hay cách đều một đỉnh).
Dạng 3. Khối chóp mặt bên vuông góc với đáy.
Dạng 4. Khối chóp hai mặt bên cắt nhau cùng vuông góc với đáy.
Dạng 5. Khối lăng trụ đứng.
Dạng 6. Khối lăng trụ đều – khối hình lập phương – khối hình chữ nhật.
Dạng 7. Khối lăng trụ xiên.
BÀI 5. TỈ SỐ THỂ TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GHÉP KHỐI.
Dạng 1. Tỉ số thể tích trong khối chóp tam giác, tứ diện.
Dạng 2. Tỉ số thể tích trong khối chóp tứ giác.
Dạng 3. Tỉ số thể tích của khối lăng trụ.
BÀI 6. CỰC TRỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Dạng 1. Cực trị.
Dạng 2. Toán thực tế.

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH