Bộ đề trắc nghiệm kết hợp tự luận ôn tập cuối học kì 1 Toán 10


Tài liệu gồm 113 trang, được sưu tầm và tổng hợp bởi thầy giáo Hoàng Tuyên và thầy giáo Lê Minh Tâm, tuyển chọn 10 đề thi ôn tập cuối học kì 1 Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu, phần tự luận gồm 04 đến 05 câu, thời gian làm bài 90 phút.

Mục lục bộ đề trắc nghiệm kết hợp tự luận ôn tập cuối học kì 1 Toán 10:
Phần 1. ĐỀ BÀI.
1. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội (Trang 03).
2. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang (Trang 06).
3. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế (Trang 9).
4. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bình Phước (Trang 12).
5. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Trang 15).
6. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang (Trang 18).
7. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Đồng Tháp (Trang 21).
8. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Khánh Hòa (Trang 24).
9. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Kạn (Trang 27).
10. Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Ninh Bình (Trang 30).

Phần 2. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT.
11. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội (Trang 33).
12. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang (Trang 43).
13. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế (Trang 51).
14. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bình Phước (Trang 59).
15. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Trang 65).
16. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang (Trang 74).
17. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Đồng Tháp (Trang 82).
18. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Khánh Hòa (Trang 91).
19. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bắc Kạn (Trang 97).
20. Đáp án và lời giải chi tiết đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Ninh Bình (Trang 106).Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH