Cô Thu dạy kèm tại nhà môn Ngữ Văn các lớp 10, 11, 12

Cô Thu dạy kèm tại nhà môn Ngữ Văn các lớp 10, 11, 12 – Trường Quốc Học