Đề cương HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 10 đề cương HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 sắp tới.

Khái quát nội dung đề cương HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Mệnh đề và tập hợp
+ Mệnh đề phủ định, lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề.
+ Tính đúng sai của mệnh đề. Sử dụng tính đúng sai của mệnh đề vào giải toán.
+ Quan hệ bao hàm giữa các tập hợp. Điều kiện để tập hợp A là tập con của tập B.
+ Các phép toán tập hợp, biểu đồ Ven và sử dụng biểu đồ Ven vào giải toán tập hợp.
2. Hàm số – Hàm số bậc nhất và bậc hai
+ Tập xác định của hàm số.
+ Sự biến thiên của: hàm số, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai.
+ Đồ thị hàm số. Đọc đồ thị hàm số.
+ Điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến trên một khoảng.
+ Tương giao của đường thẳng và đường cong. Tìm giá trị của tham số để đường thẳng cắt Parabol tại hai điểm có khoảng cách cho trước.3. Phương trình – Hệ phương trình
+ Phương trình tương đương; phương trình hệ quả và nghiệm của phương trình. Tìm giá trị của tham số để: hai phương trình tương đương, phương trình có nghiệm, phương trình có nghiệm thỏa điều kiện.
+ Phương trình bậc hai, nghiệm và điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai. Hệ thức Viet.
+ Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
+ Phương trình bậc nhất nhiều ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai, ba ẩn và nghiệm của phương trình,hệ phương trình bậc nhất hai, ba ẩn.
4. Bất đẳng thức
+ Khái niệm bất đẳng thức, tính chất bất đẳng thức, bất đẳng thức Côsi.
+ Vận dụng bất đẳng thức tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số và áp dụng trong bài toán thực tế có liên quan.
5. Véctơ
+ Định nghĩa vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ bằng nhau.
+ Định nghĩa và các tính chất của các phép toán về vectơ. Các biểu thức vectơ.
+ Độ dài vectơ, độ dài vectơ tổng, độ dài vectơ hiệu.
+ Tọa độ của vectơ. Điều kiện để hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau.
+ Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
6. Tích vô hướng của hai véctơ và ứng dụng
+ Định nghĩa, tính chất và biểu thức tọa độ của tích vô hướng hai vectơ.
+ Tính: tích vô hướng của hai vectơ thông thường và tích vô hướng của hai vectơ trong mặt phẳng tọa độ.
+ Dùng tích vô hướng của hai vectơ để giải bài toán liên quan.
B. BÀI TẬP

Be the first to comment

Leave a Reply