Đề khảo sát Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa

GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề khảo sát chất lượng (KSCL) môn Toán lớp 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y – z – 3 = 0 và hai điểm A(1;1;1) và B(-3;-3;-3). Mặt cầu (S) đi qua A, B và tiếp xúc với (P) tại điểm C. Biết rằng C luôn thuộc một đường tròn cố định, bán kính của đường tròn đó bằng?
+ Từ một tấm tôn có kích thước 90 cm x 300 cm, người ta làm một máng chứa nước thải trên mái nhà, mặt cắt ngang của máng là hình thang cân ABCD đáy lớn AD, AB = BC = CD = 30cm (minh hoạ hình bên). Thể tích lớn nhất của máng bằng?
+ Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số h(x) = |f2(x) + f(x) + m| có đúng 3 điểm cực trị.

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH