Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 bài số 1 trường THPT Bình Sơn – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 bài số 1 trường THPT Bình Sơn – Vĩnh Phúc là đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và chương 2: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, đề kiểm tra gồm có 02 trang được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm có 10 câu – chiếm 05 điểm, phần tự luận gồm 05 câu – chiếm 05 điểm, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 bài số 1 trường THPT Bình Sơn – Vĩnh Phúc:
+ Lớp 10A trường THPT Bình Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc có 45 học sinh, trong đó có 15 học sinh được xếp loại học lực giỏi, 20 học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, 10 em vừa xếp loại học lực giỏi vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt?
+ Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. Buồn ngủ quá!
B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
C. 8 là số chính phương.
D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma.+ Khẳng định nào sau đây sai?
A. “Mệnh đề” là từ gọi tắc của “mệnh đề logic”.
B. Mệnh đề là một câu khẳng đúng hoặc một câu khẳng định sai.
C. Mệnh đề có thể vừa đúng hoặc vừa sai.
D. Một khẳng định đúng gọi là mệnh đề đúng, một khẳng định sai gọi là mệnh đề sai.
+ Cho hàm số y = -x^2 + 4x + 1. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2;+∞) và đồng biến trên khoảng (-∞;2).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (4;+∞) và đồng biến trên khoảng (-∞;4).
C. Trên khoảng (-∞;-1) hàm số đồng biến.
D. Trên khoảng (3;+∞) hàm số nghịch biến.
+ Cho tập hợp A = {1;2;3}. Tập hợp nào sau đây không phải là tập con của tập A?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply