Đề kiểm tra 1 tiết ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Trãi – Đà Nẵng

Đề kiểm tra 1 tiết ĐS&GT 11 chương 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng mã đề gốc, đề được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức Đại số và Giải tích 11 chương 1: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, nội dung đề gồm có 02 phần:
+ Phần trắc nghiệm khách quan: gồm 20 câu hỏi và bài tập, chiếm 80% tổng số điểm bài kiểm tra, mỗi câu có 04 phương án để học sinh chọn lựa, có đáp án và hướng dẫn chọn đáp án.
+ Phần tự luận: gồm 03 bài toán giải phương trình lượng giác, chiếm 20% tổng số điểm bài thi, có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Trãi – Đà Nẵng:
+ Nghiệm của phương trình cosx = √2/2 được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào?
+ Biết hai nghiệm của phương trình √3.cosx – sinx = -1 được biểu diễn trên đường tròn lượng giác là?+ Cho phương trình: 3cosx + cos2x – cos3x + 1 = 2sinx.sin2x. Gọi a là nghiệm nhỏ nhất thuộc khoảng (0;2pi) của phương trình. Tính sin(a – pi/4).
+ Phương trình 2(sinx)^2 – 4sinxcosx + 4(cosx)^2 = 1 tương đương với phương trình nào trong các phương trình sau?
+ Tính diện tích của đa giác tạo bởi các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn các nghiệm của phương trình tanx + tan(x + pi/4) = 1.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply