Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THPT Ngọc Hồi – Hà Nội

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THPT Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội gồm 04 mã đề 132, 209, 357, 485, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu – chiếm 5 điểm, phần tự luận gồm 02 câu – chiếm 5 điểm, thời gian làm bài 45 phút (thời gian của 1 tiết học), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 1 trường THPT Ngọc Hồi – Hà Nội:
+ Cho hàm số f(x) = sin 3x và g(x) = (cot x)^2, chọn mệnh đề đúng?
A. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm lẻ. B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm chẵn.
C. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm lẻ. D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm chẵn.
+ Cho phương trình 4sin5x.sinx – 2cos4x – √3 = 0. Tìm số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình lên đường tròn lượng giác.
+ Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: (2cos x – sin x)(1 + sin x) = (cos x)^2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply