Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Nhằm giúp giáo viên bộ môn và nhà trường nắm được chất lượng học tập của học sinh khối 10, vừa qua, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra định kỳ Toán 10 giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM gồm có 07 bài toán, thời gian làm bài 60 phút, đề kiểm tra được biên soạn theo dạng đề tự luận, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM:
+ Cho tập hợp M = {0;2;6;12;20}. Xác định tập hợp M bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.
+ Cho các tập hợp sau: A = (-5;10), B = [-1;8), C = (-10;5). Xác định và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau:
a) (A ∪ B) ∩ C. b) C (A ∩ B).
+ Cho hai tập hợp A = {1;2;3;5}, B = {1;2;4;8;16;32}. Xác định tất cả các tập hợp X sao cho X ⊂ A và X ⊂ B.
+ Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau.
+ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x^2 – 4x + 3.

Be the first to comment

Leave a Reply