Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Thăng Long – Hà Nội

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Thăng Long – Hà Nội mã đề 010, đề thi có 01 trang, gồm 08 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề kiến thức Toán 10 học sinh đã được học từ tuần học thứ 1 đến tuần học thứ 8 theo phân phối chương trình.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Thăng Long – Hà Nội:
+ Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì MA + MB + MC = 3MG với mọi điểm M.
B. Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì AB + BC = AC.
C. Nếu M là trung điểm đoạn thẳng AB thì MA + MB = 0.
D. Nếu ABCD là hình bình hành thì CB + CD = -AC.

+ Cho hàm số y = f(x) có đồ thị trên đoạn [-3;3] như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;0).
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-3;3).
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-3;-1) và (1;4).
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-3;-1) và (1;3).
+ Cho tam giác ABC và M là điểm thỏa mãn MA – MB + MC = 0. Khi đó:
A. M là điểm sao cho tứ giác BAMC là hình bình hành.
B. M thuộc trung trực của đoạn AB.
C. M là trọng tâm tam giác ABC.
D. M là điểm sao cho tứ giác ABMC là hình bình hành.

The post Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Thăng Long – Hà Nội appeared first on GIASUTOAN.VN.

Be the first to comment

Leave a Reply