Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nhân Chính – Hà Nội

Ngày …/10/2019, trường THPT Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2019 – 2020, nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nhân Chính – Hà Nội gồm 02 trang, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 15 câu – chiếm 06 điểm, phần tự luận gồm 04 câu – chiếm 04 điểm, thời gian làm bài 60 phút.Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nhân Chính – Hà Nội:
+ Khẳng định nào đúng với hàm số y = |x + 1|?
A. Hàm số luôn đồng biến.
B. Hàm số luôn nghịch biến.
C. Hàm số nghịch biến trên (-∞;-1), đồng biến trên (-1;+∞).
D. Hàm số đồng biến trên (-∞;-1), nghịch biến trên (-1;+∞).
+ Cho hàm số y = -1/2.x^2 – x + 2. Gọi đồ thị là (P).
a. Lập bảng biến thiên của hàm số?
b. Tìm m để phương trình x^2 + 2x + m = 0 có hai nghiệm phân biệt cùng nhỏ hơn 2?
c. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d): y = 2x – 6.
+ Cho hình thang ABCD có AB // CD. Biết AB = 2CD, O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Hãy phân tích vectơ AO theo hai vectơ AB, AD.

Be the first to comment

Leave a Reply