Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019, trường THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019 – 2020, đây là đợt kiểm tra định kỳ nhằm giúp giáo viên bộ môn Toán 11 và nhà trường nắm vững chất lượng học tập của học sinh, qua đó theo dõi được sự tiến bộ của từng em.

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất, phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng?
(1) Phép vị tự là một phép dời hình.
(2) Phép đối xứng tâm là một phép dời hình.
(3) Phép tịnh tiến không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
(4) Phép quay tâm O góc quay bất kì biến M thành M’ thì O, M, M’ thẳng hàng.+ Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng ∆: x + 2y – 3 = 0 và ∆’: 2x – y – 4 = 0. Qua phép đối xứng tâm I(1;-3), điểm M trên đường thẳng ∆ biến thành điểm N thuộc đường thẳng ∆′ . Tính độ dài MN.
+ Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: 2x + y – 5 = 0. Viết phương trình (d’) là ảnh của (d) qua phép đồng dạng thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục Ox và phép vị tự tâm O tỉ số −2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply