Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Thuận


Ngày … tháng 12 năm 2020, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2020 – 2021.

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Thuận được biên soạn theo dạng đề thi trắc nghiệm, đề gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giáo viên phát đề), đề thi có đáp án mã đề 101, 102, 103, 104.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Thuận:
+ Xét các số thực dương a, b thỏa a2 + b2 = 20. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Giá trị nhỏ nhất của log (ab) bằng 0. B. Giá trị lớn nhất của log (ab) bằng 0.
C. Giá trị nhỏ nhất của log (ab) bằng 1. D. Giá trị lớn nhất của log (ab) bằng 1.
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Giá trị nhỏ nhất của f(x) trên R bằng −2. B. Phương trình f(x) = 0 có 3 nghiệm phân biệt.
C. Đồ thị hàm số f(x) không có tiệm cận. D. Giá trị nhỏ nhất của f(x) trên đoạn [2; 4] bằng f(4).
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, BC = a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 30◦. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng?Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH