Đề KSCL thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Nhằm giúp học sinh khối 12 của nhà trường sớm được tiếp cận và rèn luyện kiến thức, kĩ năng giải toán để hướng đến một kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán thành công, vừa qua, tổ Toán – Tin học trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2020 lần thứ nhất.

Đề KSCL thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có 06 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, đề được biên soạn với hình thức tương tự đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 vừa qua, đề gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây là đúng về khối đa diện?
A. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó.
B. Khối đa diện là hình đa diện.
C. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện.
D. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả các cạnh của hình đa diện đó.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Khối đa diện đều loại {p; q} là khối đa diện đều có p mặt, q đỉnh.
B. Khối đa diện đều loại {p; q} là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi mặt của nó là đa giác đều p cạnh và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.
C. Khối đa diện đều loại {p; q} là khối đa diện đều có p cạnh, q mặt.
D. Khối đa diện đều loại {p; q} là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng p mặt và mỗi mặt của nó là một đa giác đều q cạnh.
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x^4 − 2mx^2 + m có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn hơn 1.
+ Cho hàm số f(x) có đạo hàm cấp 2 trong khoảng K chứa x0. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Nếu f'(x0) = 0 và f”(x0) = 0 thì hàm số y = f(x) đạt cực trị tại điểm x = x0.
B. Nếu f'(x) đổi dấu khi x qua điểm x0 thì hàm số y = f(x) đạt cực trị tại điểm x = x0.
C. Nếu f'(x0) = 0 và f”(x0) < 0 thì hàm số y = f(x) đạt cực trị tại điểm x = x0.
D. Nếu f'(x0) = 0 và f”(x0) > 0 thì hàm số y = f(x) đạt cực trị tại điểm x = x0.
+ Đa diện đều loại {5; 3} có tên gọi nào dưới đây?
A. Tứ diện đều. B. Bát diện đều. C. Hai mươi mặt đều. D. Mười hai mặt đều.

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply