Đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Ngày … tháng 12 năm 2019, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 lần thứ hai giai đoạn đầu học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc mã đề 301 gồm có 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Một doanh nghiệp tư nhân X chuyên kinh doanh xe máy các loại. Để kích cầu kinh doanh vào dịp cuối năm doanh nghiệp đang tập chung chiến lược vào kinh doanh xe hon đa VISION với chi phí mua vào một chiếc là 27( triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.
+ Cổng trào Yên Lạc có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162 m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43m so với mặt đất (điểm M), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10 m. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng).+ Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Hai véc tơ cùng phương với một véc tơ thứ 3 thì cùng phương.
B. Hai véc tơ cùng phương với một véc tơ thứ 3 thì cùng hướng.
C. Hai véc tơ ngược hướng với một véc tơ thứ 3 thì cùng hướng.
D. Hai véc tơ cùng phương với một véc tơ thứ 3 khác véc tơ-không thì cùng phương.
+ Cho tam giác ABC, gọi M là điểm thuộc cạnh AB, N là điểm thuộc cạnh AC sao cho 3AM = AB, 4AN = 3AC. Gọi O là giao điểm của CM và BN. Trên đường thẳng BC lấy điểm E và đặt BE = xBC. Xác định x để A, O, E thẳng hàng.
+ Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề:
(1): Số 3 là một số chẵn. (2): 2x + 1 = 3. (3): Các em hãy cố gắng làm bài thi cho tốt. (4): 1

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply