Đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc


Nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học môn Toán lớp 11 giai đoạn giữa học kỳ 2, ngày … tháng 05 năm 2020, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Toán 11 năm học 2019 – 2020 lần thi thứ hai.

Đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc mã đề 101 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Ma trận đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:

Tên bài Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Tập hợp 0 0 1 0
Phương trình – hệ phương trình 0 1 1 0
Bất phương trình – hệ bất phương trình 0 1 1 0
Góc và cung lượng giác 0 1 0 0
Vectơ và các phép toán 0 1 1 0
Tọa độ trong mặt phẳng Oxy 0 1 0 1
Hàm số lượng giác 1 0 0 0
PTLG cơ bản 1 1 1 0
Một số PTLG thường gặp 1 1 0 1
Quy tắc đếm 1 0 0 0
Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp 1 1 1 0
Nhị thức Niutơn 1 1 0 1
Xác suất 1 0 1 1
Dãy số 1 1 1 0
Cấp số cộng 1 0 1 0
Cấp số nhân 1 0 0 1
Giới hạn của dãy số 2 1 1 0
Giới hạn của hàm số 0 0 0 0
Phép tịnh tiến 0 1 1 0
Phép quay 1 0 0 0
KN về PDH và hai hình bằng nhau 0 0 1 0
Phép vị tự 0 1 0 0
Phép đồng dạng 0 0 1 0
Đại cương về ĐT và MP 1 1 0 0
Hai đường thẳng song song và chéo nhau 1 0 0 0
ĐT song song MP 0 1 1 0
Hai MP song song 0 0 1 0
Tổng 15 15 15 5

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN