Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Dương

Sáng thứ Ba ngày 13 tháng 04 năm 2021, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 12 giai đoạn cuối học kì 2 năm học 2020 – 2021.

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Dương mã đề 479 gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 139, 247, 358, 479.

Trích dẫn đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bình Dương:
+ Gọi M là điểm biểu diễn số phức z, M’ là điểm biểu diễn số phức z. Khẳng định nào đúng?
A. M, M’ đối xứng nhau qua trục tung.
B. M, M’ đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.
C. M, M’ đối xứng nhau qua trục hoành.
D, M, M’ đối xứng nhau qua đường thẳng y = -x.
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1; 2; 5) và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M là trực tâm tam giác ABC có phương trình ax + by + cz – 30 = 0. Khi đó giá trị của S = a + b + c là?
+ Trong không gian Oxyz, cho các vectơ a = (4;3;4), b = (2;-1;2), c = (1;2;1). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. b, c cùng phương. B. a, b, c không đồng phẳng.
C. a, b cùng phương. D. a, b, c đồng phẳng.Tải tài liệu