Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

Chiều thứ Sáu ngày 08 tháng 11 năm 2019, trường THPT Thuận Thành số 3, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm có 01 trang với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh:
+ Một công ty sản xuất máy ghi âm với chi phí là 40 đôla/chiếc. Biết rằng nếu máy ghi âm bán được với giá x đôla/chiếc thì mỗi tháng công ty đó bán được (120 − x) chiếc. Gọi lợi nhuận của công ty trong một tháng là tổng số tiền chênh lệch giữa số tiền thu được khi bán máy và chi phí sản xuất các máy ghi âm được bán ra trong tháng đó.
a. Lập hàm biểu diễn lợi nhuận hàng tháng của nhà sản xuất theo giá bán (gọi hàm lợi nhuận là f(x) và giá bán là x).
b. Xác định giá bán x để lợi nhuận của công ty trong một tháng về sản phẩm máy ghi âm đó là lớn nhất.+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm: A(1;1), B(3;3), C(2;0).
a. Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.
b. Tính diện tích tam giác ABC.
c. Xác định tọa độ điểm M ∈ Ox sao cho |MA + 2MB + 3MC| đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Cho hàm số y = f(x) = x^2 + x – 6.
a. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên đoạn[−2;2].

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply