Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Tây Hồ – Hà Nội


Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Tây Hồ – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 60 phút.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Tây Hồ – Hà Nội:
+ Cho hai tập hợp A = {x thuộc R | x + 3 >= 0} và B = {x thuộc R | x – 2 < 0}.
1) Hãy viết các tập hợp trên theo khoảng, nửa khoảng và biểu diễn các tập trên trục số.
2) Hãy xác định các tập hợp sau: A ∩ B, A U B, A B, B A.
+ Xét tính chẵn, lẻ của hàm số f(x) = (|x + 2| + |x – 2|)/x.
+ Cho hàm số bậc nhất y = ax + b có đồ thị là đường thẳng d.
1) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi a = -3 và b = 2.
2) Tìm a và b biết rằng đường thẳng d đi qua điểm M(-1;-2) và vuông góc với đường thẳng d’: y = -2x.Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN