Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Ngày … tháng 12 năm 2019, trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, thành phố Hà Nội tổ chức kì thi kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THCS&THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội mã đề 281 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút; đề hoàn thành tốt bài thi, học sinh cần ôn tập lại các kiến thức: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, phương trình và hệ phương trình, vectơ, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THCS&THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Một học sinh giải phương trình như sau: Bước 1: Điều kiện xác định. Bước 2: Biến đổi tương đương. Bước 3: Vậy phương trình có nghiệm. Lời giải trên đúng hay sai, nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào?
A. Lời giải đúng. B. Lời giải sai từ bước 1. C. Lời giải sai từ bước 2. D. Lời giải sai từ bước 3.



+ Trong hệ tọa độ Oxy cho ba điểm A(1;-4), B(4;5) và C(0;-9). Điểm M di chuyển trên trục Ox. Đặt Q = 2|MA + 2MB| + 3|MB + MC|. Biết giá trị nhỏ nhất của Q có dạng a√b trong đó a, b là các số nguyên dương và a, b
+ Lớp 10D trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) có 37 học sinh, trong đó có 17 học sinh thích môn Văn, 19 học sinh thích môn Toán, 9 em không thích môn nào. Số học sinh thích cả hai môn là?
+ Cho tam giác ABC nhọn có BC = 3a và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R = a√3. Tính số đo góc A.
+ Cho hệ phương trình mx + 2y = m + 1 và 2x + my = 2m – 1 với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Be the first to comment

Leave a Reply