Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Vinh Lộc – TT Huế

Thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2019, trường THPT Vinh Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 giai đoạn cuối học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Vinh Lộc – TT Huế mã đề C gồm có 04 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm có 40 câu, chiếm 8 điểm, phần tự luận gồm 2 câu, chiếm 2 điểm, học sinh làm bài thi trong 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Vinh Lộc – TT Huế:
+ Trường THPT Vinh Lộc (Thừa Thiên Huế) có ba lớp học sinh 10A, 10B, 10C gồm 128 em cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em lớp 10A trồng được 3 cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi em lớp 10B trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi em lớp 10C trồng được 6 cây bạch đàn. Cả ba lớp trồng được là 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
A. Lớp 10A có 45 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 43 em.
B. Lớp 10A có 45 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 40 em.
C. Lớp 10A có 40 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 45 em.
D. Lớp 10A có 43 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 45 em.+ Cho vectơ ED (khác vectơ không). Chọn khẳng định đúng?
A. Độ dài của đoạn thẳng ED là phương của vectơ ED. B. Độ dài của đoạn thẳng ED là giá của vectơ ED.
C. Độ dài của đoạn thẳng ED là độ dài của vectơ ED. D. Độ dài của đoạn thẳng ED là hướng của vectơ ED.
+ Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tập hợp A là tập con của tập hợp B nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B. B. Tập hợp A là tập con của tập hợp B nếu mọi phần tử của B đều là phần tử của A.
C. Tập hợp A là tập con của tập hợp B nếu có ít nhất một phần tử của A thuộc B. D. Tập hợp A là tập con của tập hợp B nếu A có số phần tử ít hơn số phần tử của B.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply