Đề thi HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên

Sáng thứ Năm ngày 19 tháng 12 năm 2019, trường THPT Dương Quảng Hàm, tỉnh Hưng Yên tổ chức kì thi kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên (mã đề 001 và mã đề 133) gồm có 04 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, phần trắc nghiệm gồm 30 câu, chiếm 60% tổng số điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 40% tổng số điểm, học sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi HKI Toán 11, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên:
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD, DA sao cho bốn điểm này không trùng với đỉnh của tứ diện và đồng phẳng. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Ba đường thẳng MQ, PN, BD đồng quy hoặc đôi một song song. B. MN cắt BD.
C. Ba đường thẳng MN, PQ, AC đồng quy hoặc đôi một song song. D. Tứ diện ABCD có 6 cạnh.+ Cho hình thoi ABCD tâm O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A. Phép vị tự tâm O, tỷ số k = −1 biến tam giác ABD thành tam giác CDB.
B. Phép tịnh tiến theo vectơ AD biến tam giác ABD thành tam giác DCB.
C. Phép quay tâm O, góc π/2 biến tam giác OBC thành tam giác OCD.
D. Phép vị tự tâm O, tỷ số k = 1 biến tam giác OBC thành tam giác ODA.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB và SC.
a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (AMN) và (ABCD). b. Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply