Đề thi học kì 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương

GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 11 đề thi học kì 1 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương, kì thi nhằm giúp nhà trường nắm rõ chất lượng dạy và học môn Toán 11 của giáo viên và học sinh trong học kì vừa qua.

Đề thi học kì 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương mã đề 993, đề gồm 07 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 594, 993, 851, 464, 691, 412, 938, 205.

Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD không phải là hình thang. Trên cạnh SC lấy điểm M. Gọi N là giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng AMB. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Ba đường thẳng AB, CD, MN đôi một song song. B. Ba đường thẳng AB, CD, MN đôi một cắt nhau.
C. Ba đường thẳng AB, CD, MN cùng thuộc một mặt phẳng. D. Ba đường thẳng AB, CD, MN đồng quy.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là?
A. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD. B. Tam giác MNE.
C. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC. D. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC.+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Khi đó thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MNC) là:
A. Một hình bình hành. B. Một hình thang có hai cạnh bên không song song.
C. Một tam giác. D. Một ngũ giác.
+ Trong không gian, cho hình chóp có đáy là đa giác n cạnh (n lớn hơn hoặc bằng 3). Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Số cạnh của hình chóp là 2n. B. Số đỉnh của hình chóp là 2n + 1.
C. Số mặt của hình chóp bằng số đỉnh của nó. D. Số mặt của hình chóp là n + 1.
+ Một bộ có 25 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư ký, trong đó không có ai kiêm nhiệm, là:
A. 6900. B. 13800. C. Kết quả khác. D. 5600.

Be the first to comment

Leave a Reply