Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Chiều thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2019 – 2020, nhằm đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh khối 10 trong giai đoạn HK1 vừa qua.

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề thi gồm có 2 trang với 10 câu trắc nghiệm (chiếm 30% tổng số điểm) và 7 câu tự luận (chiếm 70% tổng số điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc:
+ Điều kiện cần và đủ để AB = CD là các vectơ AB và CD thỏa mãn:
A. cùng phương, cùng độ dài. B. cùng hướng.
C. cùng độ dài. D. cùng hướng, cùng độ dài.
+ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu! B. Số 15 không chia hết cho 2.
C. Bạn An có đi học không? D. Chúc các bạn học sinh thi đạt kết quả tốt!+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;4), B(2;-3), C(1;-2) và
D(-1;3m + 3).
a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. b) Tìm m để ba điểm A, B, D thẳng hàng.
+ Cho Parabol (P) có phương trình y = f(x) = ax^2 + bx + c và có đồ thị như hình vẽ. Tính giá trị f(-2).
+ Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm BC, điểm I thỏa mãn 2IA + IB + IC = 0. Chứng minh I là trung điểm AM.

Be the first to comment

Leave a Reply