Đề thi khảo sát Toán 12 tháng 10 năm 2019 – 2020 trường Trần Phú – Vĩnh Phúc

Nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra khảo sát chất lượng Toán 12 giai đoạn giữa học kỳ 1 và kiểm tra kiến thức hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán, trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát tháng 10 môn Toán 12 năm học 2019 – 2020.

Đề thi khảo sát Toán 12 tháng 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc có mã đề 101, đề gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề gồm các câu hỏi và bài toán trong chương trình Toán 11 và Toán 12 đã học – phù hợp với những định hướng về cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trích dẫn đề thi khảo sát Toán 12 tháng 10 năm 2019 – 2020 trường Trần Phú – Vĩnh Phúc:
+ Do lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về lớn, trong khi hồ chứa đã tích gần đạt độ cao trình thiết kế, do đó công ty thủy điện Trị An đã xả nước điều tiết qua đập tràn. Tổng lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai trong một giây để đảm bảo an toàn nhất cho hạ du được cho bởi công thức F(x) = 1/1700.x^2.(225 – x), trong đó x là lưu lượng nước xả qua đập tràn trong một giây (x được tính bằng đơn vị m3). Lưu lượng nước x xả qua đập tràn là bao nhiêu để tổng lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai trong một giây là nhiều nhất?+ Một người thợ thủ công làm mô hình đèn lồng bát diện đều, mỗi cạnh của bát diện đó được làm từ các que tre có độ dài 8 cm. Hỏi người đó cần bao nhiêu mét que tre để làm 100 cái đèn (giả sử mối nối giữa các que tre có độ dài không đáng kể)?
+ Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số được lập thành từ tập X = {1;2;3;…;8}. Rút ngẫu nhiên từ tập X một số tự nhiên. Tính xác suất để rút ra được số mà trong số đó chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply