Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 trường chuyên Quốc học Huế

Thứ Bảy ngày 11 tháng 01 năm 2020, trường THPT chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần thứ nhất năm học 2019 – 2020 dành cho học sinh khối 12.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 trường chuyên Quốc học Huế mã đề 159 gồm có 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 trường chuyên Quốc học Huế:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho S(4;2;2) và các điểm A, B, C lần lượt thuộc các trục Ox, Oy, Oz sao cho hình chóp S.ABC có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau. Tính thể tích khối chóp S.ABC.
+ Trong không gian cho tam giác ABC có AB = 4, BC = 6, CA = 8. Tập hợp các điểm M sao cho (MA + MB)(MB + MC) = 0 là mặt cầu có đường kính bằng bao nhiêu?
A. Mặt cầu đường kính bằng 4. B. Mặt cầu đường kính bằng 2.
C. Mặt cầu đường kính bằng 1. D. Mặt cầu đường kính bằng 3.+ Cho hàm số y = [(2m + 1)x – 6]/(x + 1) có đồ thị (Cm) và đường thẳng d: y = x – 1. Giả sử d cắt (Cm) tại hai điểm phân biệt A, B, gọi M là trung điểm của AB và N là điểm thuộc đường tròn (C): (x + 2)^2 + (y – 3)^2 = 2. Giá trị của m để tam giác AMN vuông cân tại O (O là gốc toạ độ) thuộc khoảng nào dưới đây?
+ Ta gọi một đấy nhị phân độ dài n là một dãy gồm n chữ số 0 hoặc 1. Tìm số các dãy nhị phân độ dài 7, trong đó có ba chữ số 0 và bốn chữ số 1.
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Tồn tại hình chóp có số cạnh gấp đôi số mặt. B. Tồn tại hình lăng trụ có số cạnh gấp đôi số mặt.
C. Tồn tại hình lăng trụ có số cạnh bằng số mặt. D. Tồn tại hình chóp có số cạnh bằng số mặt.

Be the first to comment

Leave a Reply