Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh

Với mục đích kiểm tra chất lượng Toán 12 định kỳ và giúp học sinh khối 12 sớm làm quen với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020, ngày … tháng 10 năm 2019, trường THPT Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán lần thứ nhất dành cho toàn bộ học sinh khối 12 của nhà trường.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh có mã đề 202, đề được biên soạn theo hình thức tương tự đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019, trong đó nội dung kiểm tra giới hạn trong chương trình Toán 12 đã học.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh:
+ Một người nông dân có 3 tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài 16m và muốn rào một mảnh vườn dọc bờ sông có dạng hình thang cân ABCD như hình vẽ (trong đó bờ sông là đường thẳng DC không phải rào và mỗi tấm là một cạnh của hình thang). Hỏi ông ấy có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu m2?+ Cho khối chóp tứ giác S.ABCD. Mặt phẳng (SAC) chia khối chóp đã cho thành các khối nào sau đây?
A. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác. B. Hai khối chóp tứ giác.
C. Hai khối tứ diện. D. Hai khối tứ diện bằng nhau.
+ Khẳng định nào sau đây là sai về khối tứ diện đều?
A. Có tất cả 4 đỉnh. B. Có tất cả 4 mặt và các mặt là các tam giác đều.
C. Có tất cả 6 cạnh và các cạnh bằng nhau. D. Có tất cả 4 cạnh và các cạnh bằng nhau.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply