Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 liên trường THPT – Nghệ An

Chiều thứ Bảy ngày 17 tháng 04 năm 2021, một số trường THPT thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2020 – 2021.

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 liên trường THPT – Nghệ An mã đề 101 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.Tải tài liệu