Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh

Chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 06 năm 2020, phòng quản lý chất lượng sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2019 – 2020 môn thi Toán.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh có cấu trúc bám sát đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 90 phút, bản PDF và đáp án đề thi này sẽ được GIASUTOAN.VN cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 18. Gọi A1 là trọng tâm tam giác BCD; (P) là mặt phẳng qua A sao cho góc giữa (P) và (BCD) bằng 60°. Các đường thẳng qua B, C, D song song với AA1 cắt mặt phẳng (P) lần lượt tại B1, C1, D1. Thể tích khối tứ diện A1B1C1D1 bằng?+ Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị đi qua các điểm A(1;1), B(2;4), C(3;9). Các đường thẳng AB, AC, BC lại cắt đồ thị tại lần lượt tại các điểm M, N, P (M khác A và B, N khác A và C, P khác B và C). Biết rằng tổng các hoành độ của M, N, P bằng 5. Giá trị của f(0) là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B. Biết SA vuông góc với (ABCD), AB = BC = a, AD = 2a, SA = a√2. Gọi E là trung điểm của AD. Bán kính mặt cầu đi qua các điểm S, A, B, C, E bằng?

Be the first to comment

Leave a Reply