Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2019 – 2020.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị có mã đề 137, đề thi được biên soạn bám sát ma trận đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị:
+ Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) và G(x) là một nguyên hàm của hàm số g(x). Hỏi khẳng định nào dưới đây sai?
A. kF(x) là một nguyên hàm của kf(x) (với k là một hằng số thực).
B. F(x)G(x) là một nguyên hàm của f(x)g(x).
C. F(x) + G(x) là một nguyên hàm của f(x) + g(x).
D. F(x) – G(x) là một nguyên hàm của f(x) – g(x).+ Sân vườn nhà ông An có dạng hình chữ nhật, với chiều dài và chiều rộng lần lượt là 8 mét và 6 mét. Trên đó, ông đào một cái ao nuôi cá hình bán nguyệt có bán kính bằng 2 mét (tức là lòng ao có dạng một nửa của khối trụ cắt bởi mặt phẳng qua trục, tham khảo thêm ở hình vẽ bên). Phần đất đào lên, ông san bằng trên phần vườn còn lại, và làm cho mặt nền của vườn được nâng lên 0,1 mét. Hỏi sau khi hoàn thành, ao cá có độ sâu bằng bao nhiêu? (Kết quả tính theo đơn vị mét, làm tròn đến hàng phần trăm.)
+ Có 3 hộp đựng bi, hộp thứ nhất đựng 10 bi xanh, hộp thứ hai đựng 5 bi xanh và 5 bi đỏ, hộp thứ ba đựng 10 bi đỏ. Người ta chọn ngẫu nhiên một hộp, sau đó bốc ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp đó thì được cả 2 bi màu xanh. Hỏi nếu tiếp tục bốc thêm 1 viên bi nữa ở hộp đó (hai bi đã bốc trước đó không được trả lại vào hộp) thì xác suất bốc được bi xanh bằng bao nhiêu?
Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply