Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán liên trường THPT – Nghệ An

Chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 06 năm 2020, cụm các trường THPT thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2019 – 2020 môn Toán.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán liên trường THPT – Nghệ An mã đề 101 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 90 phút, cấu trúc đề bám sát đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi có đáp án mã đề 101, 102, 103, 104.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán liên trường THPT – Nghệ An:
+ Ông A có số tiền là 100 000 000 đồng gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép, có hai loại kì hạn: loại kì hạn 12 tháng với lãi suất là 12% / năm và loại kì hạn 1 tháng với lãi suất 1% / tháng. Ông A muốn gửi 10 năm. Theo anh chị, kết luận nào sau đây đúng (làm tròn đến hàng nghìn).
A. Gửi theo kì hạn 1 tháng có kết quả nhiều hơn kì hạn 1 năm là 16 186 000 đồng sau 10 năm.
B. Cả hai loại kì hạn đều có cùng số tiền như nhau sau 10 năm.
C. Gửi theo kì hạn 1 tháng có kết quả nhiều hơn kì hạn 1 năm là 19 454 000 đồng sau 10 năm.
D. Gửi theo kì hạn 1 tháng có kết quả nhiều hơn kì hạn 1 năm là 15 584 000 đồng sau 10 năm.+ Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau lập thành từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn có đúng 2 chữ số chẵn.
+ Cho hình chóp S.ABC, đáy là tam giác ABC có AB = BC√5, AC = 2BC√2, hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm O của cạnh AC. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 2. Mặt phẳng (SBC) hợp với mặt phẳng (ABC) một góc x thay đổi. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp S.ABC bằng √a/b, trong đó a và b thuộc N*, a là số nguyên tố. Tổng a + b bằng?

Be the first to comment

Leave a Reply