Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG 2020 môn Toán trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG 2020 môn Toán trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh mã đề 202 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, cấu trúc đề bám sát đề tham khảo tốt nghiệp THPTQG 2020 môn Toán của Bộ GD&ĐT.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT QG 2020 môn Toán trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh:
+ Số ca nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng ở một tỉnh vào ngày thứ x trong một giai đoạn được ước tính theo công thức f(x) = A.e^rx trong đó A là số ca nhiễm ở ngày đầu của giai đoạn, r là tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hàng ngày của giai đoạn đó và trong cùng một giai đoạn thì r không đổi. Giai đoạn thứ nhất tính từ ngày tỉnh đó có 9 ca bệnh đầu tiên và không dùng biện pháp phòng chống lây nhiễm nào thì đến ngày thứ 6 số ca bệnh của tỉnh là 180 ca. Giai đoạn thứ hai (kể từ ngày thứ 7 trở đi) tỉnh đó áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm nên tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hàng ngày giảm đi 10 lần so với giai đoạn trước. Đến ngày thứ 6 của giai đoạn hai thì số ca mắc bệnh của tỉnh đó gần nhất với số nào sau đây?+ Cho hai hình chóp tam giác đều có cùng chiều cao. Biết đỉnh của hình chóp này trùng với tâm của đáy hình chóp kia, mỗi cạnh bên của hình chóp này đều cắt một cạnh bên của hình chóp kia. Cạnh bên có độ dài bằng a của hình chóp thứ nhất tạo với đường cao một góc 30 độ, cạnh bên của hình chóp thứ hai tạo với đường cao một góc 45 độ. Tính thể tích phần chung của hai hình chóp đã cho?
+ Cho biểu thức P = 3^(y – 2x + 1).(1 + 4^(2x – y – 1)) và biểu thức Q = log (y + 3 – 2x) 3y. Giá trị nhỏ nhất của y để tồn tại x thỏa mãn đồng thời P ≥ 1 và Q ≥ 1 là số y0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 4y0 + 1 là số hữu tỷ. B. y0 là số vô tỷ.
C. y0 là số nguyên dương. D. 3y0 + 1 là số tự nhiên chẵn.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN