Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên TP Hồ Chí Minh 2019-2020


Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên, Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên TP Hồ Chí Minh 2019-2020

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên TP Hồ Chí Minh 2019-2020-1

The post Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên TP Hồ Chí Minh 2019-2020 appeared first on Gia sư Hà Nội.

Be the first to comment

Leave a Reply