Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay nhất

Giải Bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 gồm 2 chương phần Đại số và 2 chương phần hình học. Các em xem chi tiết dưới đây:

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1 Đại số: Số hữu tỉ, số thực

STT Bài học Trang
1 Tập hợp Q các số hữu tỉ  7, 8
2 Cộng, trừ số hữu tỉ  10
3 Nhân chia số hữu tỉ  12
4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – cộng, trừ, nhân, chia số thập phân  15
5 Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – cộng, trừ, nhân, chia số thập phân  15,16
6 Lũy thừa của một số hữu tỉ  19, 20
7 Lũy thừa của 1 số hữu tỉ tiếp theo  22
8 Tỉ lệ thức  26
9 Luyện tập tỉ lệ thức  326, 27, 28
10 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  30
11 Luyện tập tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  31
12 Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn  34
13 Luyện tập Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn  34, 35
14 Làm tròn số  36, 37, 38
15 Số vô tỉ, khái niệm căn bậc 2  41, 42
16 Số thực  44, 45
17 Ôn tập chương 1 Toán Đại số 7 tập 1  48, 49

Chương 2 Đại số: Hàm số và đồ thị

STT Bài học Trang
1 Đại lượng tỷ lệ thuận  53, 54
2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận  55, 56
3 Đại lượng tỷ lệ nghịch  58
4 Một số bài toán về đại lượng tỉ nghịch  60, 61, 62
5 Hàm số   63, 64
6 Luyện tập hàm số  64, 65
7 Mặt phẳng tọa độ  67, 68
8 Hàm số y = ax (a #0)  71, 72
9 Luyện tập Hàm sốy = ax (a#0)  72, 73, 74
10 Giải bài ôn tập chương 2 Toán Đại số 7 tập 1  76,77,78

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1 hình học: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Chương 2 hình học: Tam giác

Chúc các em học tập tốt toán 7!

Be the first to comment

Leave a Reply