Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán – Hồ Xuân Trọng

Tài liệu gồm 335 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Hồ Xuân Trọng, tuyển chọn câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các chủ đề quan trọng ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

PHẦN I GIẢI TÍCH 12.
CHƯƠNG 1 Khảo sát hàm số và ứng dụng.
1 Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
2 Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước.
3 Tính đơn điệu của hàm hợp.
4 Cực trị của hàm số (I).
5 Cực trị của hàm số (II).
6 Tìm cực trị của hàm số hợp.
7 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
8 Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = |f(x)|.
9 Tiệm cận của đồ thị hàm số.
10 Nhận dạng hàm số từ đồ thị, bảng biến thiên.
11 Phát hiện tính chất của hàm số dựa và đồ thị của hàm số, đồ thị của đạo hàm.
12 Sử dụng sự tương giao để xét phương trình (I).
13 Sử dụng sự tương giao để xét phương trình (II.
CHƯƠNG 2 Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
1 Lôgarit (I).
2 Lôgarit (II).
3 Lôgarit (III).
4 Phương trình, bất phương trình logarit.
5 Phương trình, bất phương trình mũ và logarit.
6 Phương trình lôgarit có chứa tham số.
7 Ứng dụng phương pháp hàm số giải phương trình mũ và logarit.
8 Công thức lãi kép.
CHƯƠNG 3 Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.
1 Nguyên hàm cơ bản (I).
2 Nguyên hàm cơ bản (II).
3 Nguyên hàm từng phần.
4 Tính chất của tích phân.
5 Tích phân cơ bản.
6 Tính tích phân bằng phương đổi biến.
7 Ứng dụng của tích phân.
CHƯƠNG 4 Số phức.
1 Khái niệm số phức và các phép toán.
2 Các phép toán.
3 Biểu diễn hình học của số phức.PHẦN II HÌNH HỌC 12.
CHƯƠNG 5 Thể tích khối đa diện.
1 Tính thể tích khối chóp.
2 Thể tích khối lăng trụ đứng (I).
3 Thể tích khối lăng trụ đứng (II).
CHƯƠNG 6 Mặt nón – Mặt trụ – Mặt cầu.
1 Hình nón và khối nón (I).
2 Hình nón và khối nón (II).
3 Khối trụ.
CHƯƠNG 7 Phương pháp tọa độ trong không gian.
1 Tọa độ của điểm, tọa độ của véc-tơ.
2 Phương trình mặt phẳng.
3 Phương trình đường thẳng (I).
4 Phương trình đường thẳng (II).
5 Phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng.
6 Bài toán tìm hình chiếu.
7 Phương trình mặt cầu (I).
8 Phương trình mặt cầu (II).
PHẦN III ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11.
CHƯƠNG 8 Tổ hợp – Xác suất – Công thức khai triển nhị thức Newton.
1 Các quy tắc đếm.
2 Xác suất.
CHƯƠNG 9 Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân.
1 Cấp số cộng, cấp số nhân.
PHẦN IV HÌNH HỌC 11.
1 Góc.
2 Khoảng cách.
Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply