Thầy Nguyễn Thắng chuyên dạy giao tiếp tiếng Nhật

Giới tính Nam Năm sinh 1991 Nghề nghiệp hiện tại Phóng viên báo Lao Động, dạy kèm tiếng Nhật Kinh nghiệm gia sư 4 năm gia sư tiếng Nhật Nhận dạy kèm Giao tiếp tiếng Nhật Khu vực dạy Quận Ba Đình, Đống Đa – Hà Nội Thông tin thêm Từng đi du học Nhật 3 năm.