[TM10] – Cho hàm số có đạo hàm. Hàm số đồng biến trên khoảng


Đáp án và lời giải chi tiết câu hỏi và bài toán [TM10] – Cho hàm số có đạo hàm. Hàm số đồng biến trên khoảng trên GIASUTOAN.VN.

CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = {x^3} – 2{x^2}$, $forall x in R.$ Hàm số $y = f(2 – x)$ đồng biến trên khoảng:
A. $(2; + infty ).$
B. $( – infty ;2).$
C. $( – 4;2).$
D. $R.$

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾTGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN