[TM14] – Cho hàm số có đạo hàm. Khi đó hàm số đồng biến trên khoảng nào?


Đáp án và lời giải chi tiết câu hỏi và bài toán [TM14] – Cho hàm số có đạo hàm. Khi đó hàm số đồng biến trên khoảng nào? trên GIASUTOAN.VN.

CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = {x^2}(x – 9){(x – 4)^2}.$ Khi đó hàm số $g(x) = fleft( {{x^2}} right)$ đồng biến trên khoảng nào?
A. $( – 2;2).$
B. $(3; + infty ).$
C. $( – infty ; – 3).$
D. $( – infty ; – 3) cup (0;3).$

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾTGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN