[TM9] – Cho hàm số có đạo hàm. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?


Đáp án và lời giải chi tiết câu hỏi và bài toán [TM9] – Cho hàm số có đạo hàm. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây? trên GIASUTOAN.VN.

CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = {x^2} – 2x.$ Hàm số $g(x) = – fleft( {{x^2} – 1} right)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A. $(1; + infty ).$
B. $(0;1).$
C. $( – infty ; – 1).$
D. $( – 1;0).$

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾTGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN